BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ulubiony temat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ulubiony temat" po polsku

ulubiony temat

rzeczownik
 1. pet subject
  • ulubiony temat, konik (temat, którym ktoś jest szczególnie lubi i jest nim zainteresowany)
   As you know, my pet subject is dogs. (Jak wiesz, mój ulubiony temat to psy.)
 2. hobbyhorse , także: hobby horse

"ulubiony temat" — Słownik kolokacji angielskich

hobby horse kolokacja
 1. hobby rzeczownik + horse rzeczownik = konik, ulubiony temat
  Zwykła kolokacja

  And it didn't take a lot to get him on his hobby horse.

  Podobne kolokacje:
favourite subject kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ulubiony temat
 1. favourite przymiotnik + subject rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Babies aren't her favourite subject at the best of times.

favourite theme kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ulubiony temat
 1. favourite przymiotnik + theme rzeczownik
  Luźna kolokacja

  His favourite theme of nature and the national cause show a clear Byronic influence.

  Podobne kolokacje:
favourite topic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ulubiony temat
 1. favourite przymiotnik + topic rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Read all the books at my local library on my favourite topics by the age of 11 too.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo