"ugly picture" — Słownik kolokacji angielskich

ugly picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brzydki obraz
  1. ugly przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    According to her, she said "I've been involved in good, bad and ugly pictures and they all have their place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo