"udzielać poparcia czemuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "udzielać poparcia czemuś" po polsku

czasownik
 1. endorse ** , także: indorse
  • udzielać poparcia, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata) [TRANSITIVE]
   I expect the boss to endorse these recommendations. (Oczekuję, że szef udzieli poparcia tym rekomendacjom.)
   I fully endorse everything the chairperson has said. (Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.)
   The president endorsed this candidate. (Prezydent udzielił poparcia temu kandydatowi.)

udzielać poparcia czemuś

phrasal verb
 1. stand for something **

Powiązane zwroty — "udzielać poparcia czemuś"

czasownik

powered by  eTutor logo