"uderzenie batem" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uderzenie batem" po polsku

uderzenie batem

rzeczownik
  1. whip **   [COUNTABLE]
    The whip was so strong his back bled. (Uderzenie batem było tak silne, że jego plecy krwawiły.)
    He was patiently waiting for the whip. (On cierpliwie czekał na uderzenie batem.)

powered by  eTutor logo