"używane do wyrażenia, że ktoś czegoś nie zrobił" po angielsku - Słownik polsko-angielski

używane do wyrażenia, że ktoś czegoś nie zrobił

czasownik
  1. would not ***** , wouldn't (skrót) *****  
    He wouldn't help us. (On nie chciał nam pomóc.)
    I tried to convince him but he wouldn't listen. (Próbowałem go przekonać, ale on nie słuchał.)
    She wouldn't listen to me! (Ona się mnie nie słuchała!)

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "używane do wyrażenia, że ktoś czegoś nie zrobił"

czasownik
nie móc (używane do wyrażenia przekonania, że coś nie może być prawdziwe) = can't
będzie (do wyrażenia jakiejś możliwości) = will
powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) = echo
sprawiać (żeby ktoś coś zrobił) = have
wypadać (np. gdy wypada, żeby ktoś coś zrobił lub powiedział) = behove British English , behoove American English
wykrzyknik
nie (używane do wyrażenia zaskoczenia, szoku) = no
pech! (dla wyrażenia braku współczucia) = tough luck!
mój Boże! (używane do wyrażenia zaskoczenia lub szoku) = my goodness! , my God!
ba (używane do wyrażenia silnego sprzeciwu wobec czegoś) = pah
rzeczownik
nie (używane do wyrażenia braku zgody) = no
odpowiedź (np. na jakieś wydarzenie lub na coś, co ktoś zrobił) = response
przysłówek
tak (używane do wyrażenia zgody ze zdaniem przeczącym) = no
pewnie (używane dla wyrażenia zgody z czymś lub na coś) = naturally
czyżby (używane, aby wyrazić zaskoczenie lub zdenerwowanie tym, co ktoś zrobił) = indeed
przymiotnik
poruszony (zadowolony z powodu czegoś co ktoś zrobił) = touched