PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"tytułem czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tytułem czegoś" po polsku

What does "M.Adv." stand for?
rzeczownik
 1. title ****
  • tytuł [COUNTABLE]
   I read a book about it, but I can't remember the title. (Przeczytałem książkę na ten temat, ale nie mogę sobie przypomnieć tytułu.)
   Do you remember the title of that movie? (Czy pamiętasz tytuł tamtego filmu?)
  • tytuł (np. naukowy, szlachecki) [COUNTABLE]
   He has an academic title. (On ma tytuł naukowy.)
   He has a title of the earl of Oxford. (On ma tytuł hrabiego Oxfordu.)
 2. caption *
  • podpis, tytuł (np. pod obrazkiem)
   There was a caption under the picture on the wall. (Pod zdjęciem na ścianie był podpis.)
 3. heading
  • tytuł, nagłówek (np. rozdziału w książce) [COUNTABLE]
   the title written at the beginning of a piece of writing or at the beginning of a part of a piece of writing
 4. rubric
 5. designation *
 6. style ****   [COUNTABLE]
 7. prefix
 8. advertising headline

Powiązane zwroty — "tytułem czegoś"

rzeczownik
książę (tytuł) = duke
pan (tytuł przed nazwiskiem) = Mr (skrót) British English , Mr. (skrót) American English
pani (tytuł przed nazwiskiem, o kobiecie zamężnej) = Mrs British English , Mrs. American English
księżna (tytuł) = duchess
markiz (tytuł) = marquis , Marq. (skrót)
ekscelencja (tytuł) = Excellency , Exc. (skrót)
podtytuł = subtitle +3 znaczenia
markiza (tytuł) = marchioness
frontyspis (tytuł, np. książki, wkomponowany w rysunek, umieszczony na osobnej karcie) = frontispiece
przymiotnik
honorowy (tytuł, członkostwo) = honorary
tytularny = nominal +1 znaczenie
czasownik
tytułować = title +3 znaczenia

powered by  eTutor logo