"tyranie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tyranie" po polsku — Słownik angielsko-polski

The Art of Education: Doing The Heavy Lifting
czasownik
 1. slave **
  • tyrać, harować (ciężko pracować bez czasu na odpoczynek)
   I'm too tired to slave all day again. (Jestem zbyt zmęczony, żeby znowu tyrać cały dzień.)
   I've been slaving all week - I deserved some free time. (Harowałem cały tydzień - zasłużyłem na trochę wolnego czasu.)
   You have to pay me - I won't slave for free. (Musisz mi zapłacić - nie będę tyrał za darmo.)
 2. sweat **
  • tyrać, ciężko pracować informal [INTRANSITIVE]
   He's been sweating for 8 hours building the fence. (On tyrał przez 8 godzin, budując płot.)
   After Tom had sweated at work, he came home and took care of the children. (Po tym, jak Tom tyrał w pracy, przyszedł do domu i zajął się dziećmi.)
   I sweat every day to make a living. (Ciężko pracuję każdego dnia, by zarobić na życie.)
 3. drudge
 4. slog
 5. plod away
phrasal verb
 1. plug along
 2. fag out
rzeczownik
 1. bully *
  • łobuz, zabijaka, despota, tyran, oprych, zbir
   Bart's got a problem with a local young bully named Nelson. (Bart ma problem z miejscowym młodym łobuzem, Nelsonem.)
   Why does he gotta be such a bully? (Dlaczego musi być z niego taki zbir?)
 2. tyrant
 3. taskmaster  
rzeczownik
 1. tyranny
  • tyrania, despotyzm
   The tyranny of the rich has to end. (Tyrania bogaczy musi się skończyć.)
   They had no plans for what to do after they overthrow the tyranny. (Oni nie mieli żadnego planu co robić, kiedy już obalą tyranię.)
 2. yoke
  • jarzmo, tyrania literary
   They started a war against his yoke. (Oni zaczęli wojnę przeciwko jego tyranii.)
   We're tired of your yoke, we'll fight! (Jesteśmy zmęczeni twoją tyranią, będziemy walczyć!)

Powiązane zwroty — "tyranie"

przymiotnik
idiom
rzeczownik
Zobacz także: tyrać nad czymś