BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"typical season" — Słownik kolokacji angielskich

typical season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): typowa pora roku
  1. typical przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As many as 85 will participate over a typical season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo