"tylny pokład" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tylny pokład" po polsku

tylny pokład

rzeczownik
  1. aft deck  
    She sat on the aft deck. (Ona siedziała na tylnym pokładzie.)
    The aft deck was full of people. (Tylny pokład był pełen ludzi.)
  2. quarterdeck  

powered by  eTutor logo