"twisted tube" — Słownik kolokacji angielskich

twisted tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poskręcana rura
  1. twisted przymiotnik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A pulled or twisted tube could keep his medication from flowing into his chest, causing Qadri to become extremely ill.

    Podobne kolokacje: