"twist one's neck" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's neck kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś szyja
  1. twist czasownik + neck rzeczownik
    Silna kolokacja

    He twisted his neck to look, but could not get a clear view.

powered by  eTutor logo