"twist one's mouth" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's mouth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś usta
  1. twist czasownik + mouth rzeczownik
    Silna kolokacja

    He turned and gave her a smile that twisted his mouth.

powered by  eTutor logo