"twist one's hands" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's hands kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś ręce
  1. twist czasownik + hand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She twisted her hands together, and turned to face them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo