"twist one's hand" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's hand kolokacja
Popularniejsza odmiana: twist one's hands
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś ręka
  1. twist czasownik + hand rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She twisted her hands together, and turned to face them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo