"twist one's body" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś ciało
  1. twist czasownik + body rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After a time he twisted his body slowly to face the glass door on our right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo