"tunnel syndrome" — Słownik kolokacji angielskich

tunnel syndrome kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zespół tunelu
  1. tunnel rzeczownik + syndrome rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Today, the most physical thing in many jobs is getting carpal tunnel syndrome.

    Podobne kolokacje: