"tube snakes" — Słownik kolokacji angielskich

tube snakes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): węże metra
  1. tube rzeczownik + snake czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The tube snaked over her shoulder and she sucked sweet saline greedily down her throat.

    Podobne kolokacje: