"tube reaches" — Słownik kolokacji angielskich

tube reaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura sięga
  1. tube rzeczownik + reach czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even with five such delays the tube would have reached Chicago more than one hour before he reported to Bonn by phone.

    Podobne kolokacje: