"tube network" — Słownik kolokacji angielskich

tube network kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sieć metra
  1. tube rzeczownik + network rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Transport for London were a key partner in providing promotional opportunities through the tube network.

    Podobne kolokacje: