"tube hangs" — Słownik kolokacji angielskich

tube hangs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): linie metra
  1. tube rzeczownik + hang czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Changing wooden ramrods for iron had been but the first step, and Lord Sean had accompanied it by introducing paper cartridges to replace the wooden tubes hung from a musketeer's bandoleer.

    Podobne kolokacje: