"tube diameter" — Słownik kolokacji angielskich

tube diameter kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): średnica metra
  1. tube rzeczownik + diameter rzeczownik
    Luźna kolokacja

    To prevail over the fouling and cleaning problems, larger tube diameters can be used.

    Podobne kolokacje: