"tube connects" — Słownik kolokacji angielskich

tube connects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura łączy
  1. tube rzeczownik + connect czasownik
    Luźna kolokacja

    It was not long before Than had the tube connected properly.

    Podobne kolokacje: