"tube attached" — Słownik kolokacji angielskich

tube attached kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rura przywiązała
  1. attach czasownik + tube rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I finally got upstairs and she had all these tubes attached to her, it was horrible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo