"truthful account" — Słownik kolokacji angielskich

truthful account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwe konto
  1. truthful przymiotnik + account rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Married against their will, kept in one room, and to one occupation, how could a dramatist give a full or interesting or truthful account of them?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo