"trophy winner" — Słownik kolokacji angielskich

trophy winner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwycięzca trofeum
  1. trophy rzeczownik + winner rzeczownik
    Silna kolokacja

    They would compete in series of challenges to be deemed "trophy winner."

    Podobne kolokacje: