ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"transportation spending" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki na transport
  1. transportation rzeczownik + spending rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If the present level of transportation spending were projected to continue for six years, it would total $120 billion.

powered by  eTutor logo