"transparent way" — Słownik kolokacji angielskich

transparent way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejrzysta droga
  1. transparent przymiotnik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The most important consideration is that the allocation must be done in a completely open and transparent way.

    Podobne kolokacje: