"transparent tube" — Słownik kolokacji angielskich

transparent tube kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejrzysta rura
  1. transparent przymiotnik + tube rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The small pot sprouted a transparent tube from the lid.

    Podobne kolokacje: