"transgendered woman" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transgendered kobieta
  1. transgendered przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The Fugitive," a series of photographs devoted to transgendered women, suffers the opposite problem.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo