"transfer to companies" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: transfer to a company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transfer do spółek
  1. transfer czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The business was transferred to a limited company in 1871.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo