"transfer of sovereignty" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transfer suwerenności
  1. sovereignty rzeczownik + transfer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And that's why this transfer of sovereignty is an important signal to send.

powered by  eTutor logo