"trained eye" — Słownik kolokacji angielskich

trained eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykwalifikowane oko
  1. trained przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    But to someone with a trained eye who took a hard look, the problem was clear.

    Podobne kolokacje: