"train women" — Słownik kolokacji angielskich

train women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety kolejowe
  1. train czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had never trained men and women in the same group.

    Podobne kolokacje: