"trailer is released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwiastun jest ogłoszony
  1. release czasownik + trailer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first trailer for the film was released in 2006.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo