BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"tragic thing" — Słownik kolokacji angielskich

tragic thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tragiczna rzecz
  1. tragic przymiotnik + thing rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That's the most tragic thing about these new financial disclosures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo