"traditional image" — Słownik kolokacji angielskich

traditional image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjny obraz
  1. traditional przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For a moment, she'd been caught up with the traditional, romantic image of heroes to the rescue.

powered by  eTutor logo