"traditional focus" — Słownik kolokacji angielskich

traditional focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjny nacisk
  1. traditional przymiotnik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A few efforts fail, but enough succeed to raise serious questions about Washington's traditional focus on out-of-home care.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo