ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"traditional costume" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tradycyjny strój
  1. traditional przymiotnik + costume rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Peter then goes back to the traditional red and blue costume.

powered by  eTutor logo