"trade money" — Słownik kolokacji angielskich

trade money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze handlowe
  1. trade czasownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Baiynd took one class from Investools and began trading real money.

    Podobne kolokacje: