"tourist beach" — Słownik kolokacji angielskich

tourist beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża turystyczna
  1. tourist rzeczownik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The following morning the vessel grounded some 200 metres from shore, just off a tourist beach.

    Podobne kolokacje: