"tourism season" — Słownik kolokacji angielskich

tourism season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku turystyki
  1. tourism rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Q. Can we hear more about your predictions for the tourism season?

    Podobne kolokacje: