"tough sport" — Słownik kolokacji angielskich

tough sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twardy sport
  1. tough przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Boxers should respect each other because it's such a tough sport.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo