"touch one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

touch one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotknięcie czyjś oczy
  1. touch czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She smiled, but for the first time, it did not touch her eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo