"totally gone" — Słownik kolokacji angielskich

totally gone kolokacja
Popularniejsza odmiana: go totally
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zupełnie przebyty
  1. go czasownik + totally przysłówek
    Luźna kolokacja

    They went totally out of step with the art world.

    Podobne kolokacje: