"tor kolarski" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tor kolarski" po polsku

tor kolarski

rzeczownik
  1. cycling track  
    The former railway line is now a walking and cycling track. (Stara trasa kolejowa jest teraz torem kolarskim i chodziarskim.)

"tor kolarski" — Słownik kolokacji angielskich

cycling track kolokacja
  1. cycling rzeczownik + track rzeczownik = tor kolarski
    Luźna kolokacja

    A cycling track surrounding the perimeter fence was in use by September of the same year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo