"top sport" — Słownik kolokacji angielskich

top sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy sport
  1. top przymiotnik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There was a time when baseball, football and basketball were top sports with kids.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo