"top cover" — Słownik kolokacji angielskich

top cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższe nakrycie
  1. top przymiotnik + cover rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It had cooled down a little so I took a longer sip through the top cover.

    Podobne kolokacje: