"ton of water" — Słownik kolokacji angielskich

ton of water kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona wody
  1. water rzeczownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Now, what about getting us a few tons of water?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo