"ton of supplies" — Słownik kolokacji angielskich

ton of supplies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona zaopatrzenia
  1. supply rzeczownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Two days later an airlift began that would bring in over 15,000 men and 581 tons of supplies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo