"ton of steel" — Słownik kolokacji angielskich

ton of steel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tona stali
  1. steel rzeczownik + ton rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The works produced a million tons of steel a year.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo